Populárne značky

BIO / ECO PROSTRIEDKY

BIO / ECO PROSTRIEDKY

Považujeme ochranu životného prostredia medzi jednu svojich priorít.

Spoločenská zodpovednosť voči prírode a jej ochrane nie je módnym výstrelkom ale povinnosťou dať do pozornosti dôležitosť ochrany životného prostredia.

Zastavenie znečisťovania životného prostredia chemikáliami prostredníctvom používania ekologických čistiacich prostriedkov.

    Trend hygiena v spolupráci s významnými vedcami vyvinula rad čistiacich prostriedkov s plnou odbúrateľnosťou.

    Skupina nových čistiacich prostriedkov Trend BIO je obzvlášť vhodná na priemyselné účely, ale aj do domácností.

    Je to povrchovo aktívny prostriedok, ktorý zneškodní po nanesení na povrch všetky druhy baktérií, plesní a vírusov.

    Obsahuje hydroxid draselný, účinkom ktorého sa zrýchli aktivita batérií a v priebehu 2-3 minút rozložia nečistoty (ako olej, tuk, ťažké kovy, iné nečistoty) a v priebehu štyroch hodín ich premenia na mastné kyseliny.

    Tenzidy, ktoré prípravok obsahuje, potom všetko v priebehu 24 hodín rozložia na viac ako 60% a v priebehu 20 dní rozložia na 98,6% na vodu, kyslík a oxid uhličitý, preto sa môže dostať do kanalizácie, vodných tokov, pôdy atď.

    Výrobky neobsahujú fosfáty, formaldehydy, tým pádom nepoškodzujú a nezaťažujú životné prostredie.

    Testy na rozklad látok vykonal Chemický a Biologický Inštitút Fresenius (London) a European Comission Enviroment. Výrobky dostali BIO osvedčenie od Ministerstva životného prostredia a vodohospodárstva Maďarskej republiky na základe jednotného systému kvality Európskej únie. Dôkazom toho je logo EU Ecolabel viditeľné na výrobkoch.

    Ohľadom otázok, týkajúcich sa čistiacich prostriedkov, sa na nás s dôverou môžete obrátiť.

All comments